حس مهر چه کار می‌کند؟

حس مهر داستان بیمارانی را برای شما تعریف می‌کند که نیازمند حمایت جامعه هستند.

 بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خود نیستند و در صورت عدم پیگیری درمان، عواقب بیماری تا آخر عمر گریبانگیرشان خواهد بود.

ما می‌خواهیم سهمی در بازگرداندن سلامتی و نقاشی لبخند بر لبان بیماران نیازمند داشته باشیم.

ما می‌خواهیم تمام جامعه را در طرح این لبخند شریک کنیم.

حمایت از یک بیمار

اهدای کمک

دو روش برای اثرگذاری همه‌ی کمک اهدایی شما آماده کرده ایم:

حمایت از یک بیمار

حمایت از یک بیمار

  • انتخاب بیمار
  • اهدای مبلغ دلخواه
  • مشاهده اسناد مالی و بیمارستانی پس از تکمیل مالی پرونده در حساب کاربری
بیشتر حمایت از یک بیمار
حمایت فراگیر

حمایت فراگیر

  • اهدای مبلغ کلی
  • تقسیم خودکار مبلغ اهدایی شما بین پرونده ها
  • مشاهده اسناد مالی و بیمارستانی پس از تکمیل مالی پرونده در حساب کاربری
بیشتر

تا کنون

7 7 0 , 2

نفر اهدا کردند

0 5 3 , 3 6 5 , 2 6 9 , 1

تومان مبلغ اهدا شده

8 7 5 , 4

پرونده بیمار در حس مهر

0 5 6 , 2 6 7 , 3 4

مجموع مبلغ مورد نیاز حس مهر