حمایت فراگیر از بیماران

کمک شما به هر میزان که باشد به طور خودکار بین پرونده ها تقسیم می شود.

x = تومان ورود تعداد سهم الزامی است

میخواهم هر ماه به همین میزان به بیماران نیازمند کمک کنم

چه مبلغی به بیماران نیازمند اهدا میکنید؟

کمک خود را به‌صورت مضربی از ۱۰‌هزارتومان مشخص کنید
x = تومان ورود تعداد سهم الزامی است

میخواهم هر ماه به همین میزان به بیماران نیازمند کمک کنم
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما