کاربر شماره 163346

داستان کاربر شماره 163346

کاربر شماره 163346 عزيز، در تاريخ 5 فروردین 1399 - 05:07 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 20,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 163346 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم