کاربر شماره 16290 ع . ج .

داستان کاربر شماره 16290

کاربر شماره 16290 ع . ج . عزيز، در تاريخ 17 تیر 1397 - 06:50 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 159 بيمار در 18 استان به مبلغ 26,026,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 16290 به 159 نفر در 18 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم