کاربر شماره 146080

داستان کاربر شماره 146080

کاربر شماره 146080 عزيز، در تاريخ 27 بهمن 1398 - 07:31 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 40,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 146080 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم