فریبا شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است.

فریبا شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فریبا شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر فریبا معتاد و متواری است و مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان است.

مادر با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و شرایط اقتصادی خوبی ندارند بطوریکه اکثر اوقات از سوی همسایگان مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فریبای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

فریبا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر فریبا توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان فرزندش را ندارد و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت