علی چهارماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

علی چهارماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی چهارماهه به دلیل تشنج در بیمارستان افضلی‌پور کرمان بستری شده است.

مادر علی معتاد است و به همراه تنها فرزندش در منزلی استیجاری در کرمان سکونت دارد و هویت پدر علی به دلیل عدم ارائه مدارک به بیمارستان مشخص نمی‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار مغز و ...

علی به دلیل نداشتن مدارک هویتی تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

علی عزیز که به دلیل اعتیاد مادر دچار وابستگی به مواد مخدر شده است و پس از درمان تحویل شیرخوارگاه خواهد شد برای درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت