راحله نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

راحله نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

راحله نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه، تب و سرفه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر راحله که اعتیاد داشته بیکار و مادر خانه‌دار است و از طریق دریافت کمک های مردمی امرار معاش میکنند.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای مشهد سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان راحله عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

 پدر و مادر راحله قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت