احمدرضا(2)شش‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

احمدرضا(2)شش‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

احمدرضا شش‌ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)و سرماخوردگی در بیمارستان شهدای بندرلنگه بستری شده است.

پدر احمدرضا در قید حیات نیست و مادر خانه‌دار است.

مادر به همراه پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای بندرلنگه سکونت دارند و از طریق کمک همسایه‌ها امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان احمدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و...

احمدرضا از اتباع بنگلادشی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

احمدرضا که شش ماه گذشته به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود به دلیل عفونت ریه و سرماخوردگی و برای دومین بار بستری شده و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت