آرزو نه‌ساله به دلیل آبسه مغزی بستری شده است.

آرزو نه‌ساله به دلیل آبسه مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرزو نه‌ساله به دلیل آبسه مغزی در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

آرزوی عزیز که چهار سال گذشته به دلیل مشکل قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود اکنون به دلیل سردرد و استفراغ و تشنج به این مرکز مراجعه کرده و با تشخیص آبسه مغزی تحت درمان است.

پدر آرزو ازکارافتاده و بیکار است و مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده حدود سیصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه هفت فرزند خود در یزد و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرزوی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

آرزوی عزیز جهت ادامه درمان و عمل جراحی به بیمارستان فرخی یزد اعزام خواهد شد.

آرزو از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر آرزو قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده