کاربر شماره 81741

داستان کاربر شماره 81741

کاربر شماره 81741 عزيز، در تاريخ 26 تیر 1398 - 02:39 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 41 بيمار در 14 استان به مبلغ 450,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 81741 به 41 نفر در 14 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم