کاربر شماره 64660

داستان کاربر شماره 64660

کاربر شماره 64660 عزيز، در تاريخ 15 اسفند 1397 - 08:47 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 76 بيمار در 16 استان به مبلغ 670,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 64660 به 76 نفر در 16 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم