کاربر شماره 27121

داستان کاربر شماره 27121

کاربر شماره 27121 عزيز، در تاريخ 27 شهریور 1397 - 05:45 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 36 بيمار در 12 استان به مبلغ 4,540,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 27121 به 36 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم