کاربر شماره 1903

داستان کاربر شماره 1903

کاربر شماره 1903 عزيز، در تاريخ 11 دی 1396 - 04:27 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 16 بيمار در 10 استان به مبلغ 2,205,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 1903 به 16 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم