مجتبی لشکربلوکی

داستان مجتبی

مجتبی لشکربلوکی عزيز، در تاريخ 19 تیر 1397 - 08:54 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 14 بيمار در 6 استان به مبلغ 4,328,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

مجتبی به 14 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم