کاربر شماره 163333

داستان کاربر شماره 163333

کاربر شماره 163333 عزيز، در تاريخ 5 فروردین 1399 - 04:53 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 100,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 163333 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم