نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل عفونت بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد قل اول به دلیل عفونت در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر نوزاد شاگرد میدان میوه و تره‌بار و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر با دو همسر و شش فرزند خود در یک منزل استیجاری در میبد یزد زندگی می‌کنند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌ درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

این نوزاد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بودند و قل دیگر پس از درمان و پرداخت هزینه درمان توسط خانواده، ترخیص شده و در سلامت کامل بسر می‌برد.

پدر و مادر توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان قل اول را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت