ناهید چهارساله به دلیل تب شدید بستری شده است.

ناهید چهارساله به دلیل تب شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ناهید چهارساله به دلیل تب شدید و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر ناهید کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود و به همراه پدربزرگ در ایذه خوزستان و در منزلی استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ناهید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 21 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر ناهید قادر به تامین و پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت