ملیکا دوماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

ملیکا دوماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ملیکا دوماهه به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

ملیکای عزیز به دلیل مشکل اکسیژن‌رسانی به مغز در بدو تولد، دچار مشکل تنفسی شده و تحت عمل جراحی تراکستومی یا نای‌شکافی(برای ایجاد راه تنفسی، نای در قسمت زیر گلو برش داده می‌شود)قرار خواهد گرفت.

پدر ملیکا کارگر بنایی است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در مشهد و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ملیکای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

ملیکا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر ملیکا قادر به تامین و پرداخت کل هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت