محمدیوسف هشت ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

محمدیوسف هشت ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدیوسف هشت ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر محمدیوسف کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با دو فرزند خود در منزل یکی از اقوام سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد یوسف عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی

محمدیوسف از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدیوسف قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما