علیرضا شش‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

علیرضا شش‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا شش‌ساله به دلیل بیماری قلبی(جابجایی عروق قلب)در بیمارستان شهید رجائی تهران بستری شده است.

پدر علیرضا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان است.

پدر و مادر با چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در شوسف خراسان جنوبی سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر علیرضا توانایی پرداخت هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما