رمیصا نه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

رمیصا نه‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رمیصا نه‌ساله به دلیل تب و کم‌خونی در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر رمیصا به علت مشکل دیسک کمر قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با پنج فرزند خود در منزل پدری در چابهار زندگی می‌کنند و به کمک دریافت یارانه و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رمیصای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر رمیصا قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت