آیلین ۶ ماهه مبتلا به بیماری نقص ایمنی می باشد.

آیلین ۶ ماهه مبتلا به بیماری نقص ایمنی می باشد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آیلین ۶ ماهه مبتلا به بیماری نقص ایمنی می باشد و حدود ۳۲ شب در بخش مراقبت های ویژه بستری بوده است.

پدر بیمار معلول جسمی حرکتی می باشد و هیچ منبع درامدی ندارد.

ایشان یک فرزند دیگر دارند و در خانه استیجاری سکونت می کنند.

در حال حاضر ترخیص است و توانایی پرداخت هزینه را ندارند.

برای اطلاعات بیشتر راجع به بیماری آیلین به مقالات مراجعه کنید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده و ترخیص بیمار، در اختیارتان قرار می گیرد

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری
  • معرفی به حس مهر و آمادگی برای ترخیص
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت