آیدین سه‌ساله به دلیل کبودی اندام‌ها بستری شده است.

آیدین سه‌ساله به دلیل کبودی اندام‌ها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آیدین سه‌ساله به دلیل کبودی اندام‌ها در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

علت کبودی فعلا مشخص نشده و پس از نمونه برداری از مغز استخوان مشخص خواهد شد.

پدر و مادر آیدین از هم جدا شده‌اند و آیدین به همراه مادر در منزل پدربزرگ در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آیدین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

مادر آیدین به تنهایی قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت